Ular makan emas

Mimpi.ada ular besar muncul dari laut lalu makan emas yang ada dikapal.

Mimpi gadaikan cincin

Tadi pagi saya mimpi tapi kelihatan nyata,mimpinya saya takk punya duit terus saya gadaikan cincin jari mamis saya.dalam mimpi itu saya pake dua cincin.padahal sebetulnya...

Ikan pari

Melihat banyak orang mendapat ikan pari di sungai

Di patok ular hitam

Saya melihat ular masuk ke rumah,tetapih bukan rmh saya,,ular itu sembunyi di belakang korsi di ruangaan tamu,lalu dia keluar langsung mematok saya di punggung pas...