Loading...
Loading...
Loading...


melihat kelapa muda dan membawa kelapa tua

Saya menenukan kelapa tua banyak lalu saya juga melihat kelapa muda banyak tapi yang saya bawa adalah dua kelapa tua saya gendong gendong kelapa tua itu dengan seorang bayi laki...

Loading...
Loading...


buah kelapa merah

Saya bermimpi malihat 2buah kelapa yang berwarna merah. Buah kelapa itu berada didalam kamar goah.

Loading...


Mimpi memetik buah warna merah

tidak lama saya melihat sang pemilik buah mendapat buah merah dan saya pun mengambil Kolok untuk mengambil buah yang berwarna sangat merah dan pastinya buahnya serasa manis dalam benak saya....

Loading...